ขอเชิญสัตวแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมานา เกี่ยวกับการดูแล/รักษาและเฝ้าติดตามโรคไต 

                  EFFECTIVE THERAPY FOR KIDNEY

ในหัวข้อเรื่อง …
-How to manage urolithiasis when stone is in the body
-Prevention of the recurrence: long term management
-How to diagnosis chronic kidney disease animals?
-How to treatment and monitoring CKD animals?
กับ อาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงจะมาถ่ายทอด และความรู้ ให้กับคุณหมอ ที่มีเนื้อหาเข้มข้น
ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้อง ZEN MEETING ROOM
โรงแรม แมนดาริน อีสต์วิลล์ พัทยา ชลบุรี
สมัครฟรีรับจำนวนจำกัด และแต้ม CE +6

งานนี้พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาด

จัดโดยบริษัท ยูโนเวทเน็ตเวิร์ค จำกัด
ติดต่อกลับได้ที่ เบอร์โทร 02-5227041-2 หรือ
095-552-0479 (น.สพ.คุณภัทร กลุ่มจอหอ)