Hepato-tab

ปกป้องให้ตับทำงานขับสารพิษได้อย่างรวดเร็ว เสริมสร้างขบวนการสร้างเซลตับขึ้นมาใหม่ ช่วยลดการอักเสบของตับจากทั้งการได้รับสารพิษและการติดเชื้อ

1 เม็ด/10 กิโลกรัม
แมว : ให้ 2 ซีซี. วันละ 1 – 2 ครั้ง
สุนัข : น้ำหนัก 5 – 10 กิโลกรัม ให้ 2.5 ซีซี. วันละ 1 – 2 ครั้ง
          น้ำหนัก 10 กิโลกรัมขึ้นไป ให้ 5 ซีซี. วันละ 1 – 2 ครั้ง

Hepo-Liquid

ปกป้องให้ตับทำงานขับสารพิษได้อย่างรวดเร็ว เสริมสร้างขบวนการสร้างเซลตับขึ้นมาใหม่ ช่วยลดการอักเสบของตับจากทั้งการได้รับสารพิษและการติดเชื้อ

1 เม็ด/10 กิโลกรัม
แมว : ให้ 2 ซีซี. วันละ 1 – 2 ครั้ง
สุนัข : น้ำหนัก 5 – 10 กิโลกรัม ให้ 2.5 ซีซี. วันละ 1 – 2 ครั้ง
          น้ำหนัก 10 กิโลกรัมขึ้นไป ให้ 5 ซีซี. วันละ 1 – 2 ครั้ง