Marbodex

Marbodex

รักษาหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข (otitis externa) ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อ Marbofloxacin และเชื้อรา โดยเฉพาะ Malassezia pachydermatis ที่ไวต่อ Clotrimazole

หยดมาร์โบเด๊กลงในรูหูสุนัข ครั้งละ 10 หยด วันละครั้ง เป็นเวลา 7-14 วัน

Bic Otivet

Bic Otivet

รักษาโรคหูชั้นนอกอักเสบ (otitis external) แบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ที่เกิดจากการติดเชื้อยีสต์ (Malassezia pachydermatis) และ/หรือ แบคทีเรียที่ไวต่อ gentamicin ในสุนัข

สุนัขน้ำหนักน้อยกว่า 15 กก. ใช้ BIC OTIVET หยอดหู ครั้งละ 4 หยด
สุนัขน้ำหนักมากกว่า 15 กก. ใช้ BIC OTIVET หยอดหู ครั้งละ 8 หยด
ให้ยากวันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน