Proamino-Gel

ประกอบด้วยกรดอะมิโน 16 ชนิด ที่จำเป็นต่อร่างกาย สุนัขและแมว รวมทั้งวิตามินและ แร่ธาตุต่างๆ อย่างครบถ้วน สามารถใช้ได้ในรายที่ป่วยโรคตับ ไต เพราะสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลาย ไม่เป็นภาระต่อตับและไต เหมาะสำหรับสัตว์ที่เบื่ออาหาร กินอาหารได้น้อย จึงจำเป็นต้องเสริมเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน เหมาะสำหรับสุนัขและแมวช่วงพักฟื้น หรือหายจากการเจ็บป่วย มีกลิ่นและรสชาติที่สุนัขและแมวชอบ มีความน่ากินสูง

ป้อนให้กินโดยตรง 5-10 ซม. วันละ 1 – 2 ครั้ง ให้ได้ทุกวัน