สุนัข : สำหรับรักษาและควบคุมโรคผิวหนังอักเสบของต่อมไขมัน (seborrhoeic dermatitis) ที่เกิดจากการติดเชื้อ Staphylococcus intermedius และ Malassezia pachydermatis

แมว : ช่วยรักษาโรคกลาก (ringworm) ที่เกิดจากการติดเชื้อ Microsporum canis

Micohex Shampoo (250ml)

Micohex Shampoo (1000ml)

Micohex Shampoo (250ml)
Micohex Shampoo (1000ml)

สุนัข : ใช้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เมื่ออาการทุเลาลงแล้ว ให้ลดการใช้ลงเหลือเพียงสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือตามความจำเป็นเพื่อให้สามารถควบคุมอาการได้

แมว : ใช้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุด จนกระทั่งตรวจไม่พบเชื้อ M. canis

การแปรงขนและเก็บตัวอย่างมาเาะเชื้อรา ไม่ควรใช้นานเกิน 16 สัปดาห์
การตัดขนก่อนการรักษาให้พิจารณาตามความจำเป็น ขึ้นอยู่กับความยาวและชนิดของเส้นขน