Vetprima Optimal

ให้พลังงานสูง สารอาหารครบถ้วน มีโปรตีนสูงและมีกรดอะมิโนจำเป็น อัตราการย่อยได้สูง มี Arginine เกี่ยวข้องกับการหายของแผล มี Glutamine เพิ่มความแข็งแรงของเยื่อบุลำไส้ มี Milk Thristle เป็น Hepato-Protectant Antioxidant มี Omega 3,6 อุดมไปด้วย EPA และ DHA เนื้ออาหารละเอียดเป็นมูส