สัมมานา เกี่ยวกับการดูแล/รักษาและเฝ้าติดตามโรคไต

EFFECTIVE THERAPY FOR KIDNEY

สัมมานาภาคตะวันออก

ผ่านไปสด สด ร้อน ร้อน กับงานสัมมนาสัญจร ภาคตะวันออก ในหัวข้อ Effective therapy for kidney
โดยมีวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.วชิรา หุ่นประสิทธิ์ และ น.สพ.โอสธี เดชกัลยา
ผู้มีประสบการณ์ตรงในการรักษาโรคนิ่วและโรคไตในสัตว์เลี้ยง
ได้รับการตอบรับจากคุณหมอผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้อย่างล้นหลาม
นอกจากจะได้ฟังความรู้ แล้วยังได้ร่วมสนุก รับกระเป๋าเดินทางจาก unovet กลับไปอีกด้วย
ขอขอบคุณท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน
ขอให้คุณหมอทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
แล้วพบกันใหม่ กับสัมมนาดีๆ จาก unovet group

                                                                                                          Oxavet/Methovet

ทางเลือกสำหรับดูแลนิ่วในกระเพาะปัสสาวะของสุนัขและแมว 

เป็นผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารสำหรับดูแลสุนัขและแมว ที่พบปัญหาของนิ่วชนิดต่างๆ

โดยเฉพาะนิ่ว CaOx(Calcium oxalate)และ Struvite(MAP)                   

โดย Methovet ใช้สำหรับดูแลนิ่วชนิด Struvite(MAP)/CaPo4                

และ Oxavet ใช้สำหรับดูแลนิ่วชนิด CaOx/Urate/Cystine                       

       โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Oxavet และ Methovet จะไปช่วยในเรื่องของการปรับ

สภาวะความเป็นกรด-ด่างให้เหมาะสมกับนิ่วชนิดต่างๆที่ตรวจพบ 

คุณหมอท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูล ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่พนักงานขายในเขตของท่าน เบอร์โทร 02-52270471-2 หรือ www.unovetgroup.com

และ Fb:UnovetPetcare    https://www.facebook.com/UnovetPetcare

พิเศษ คุณหมอที่สั่งซื้อสินค้า ทางบริษัทจะมี guideline for urolith management

ของผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยในการปรับใช้ให้เหมาะกับนิ่วชนิดต่างๆ

  

บรรยากาศงาน  VRVC 2023

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง

ครั้งที่ 28 THE 15TH VPAT REGIONAL VETERINARY CONGRESS 

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ถึง วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  Hall 4

บรรยากาศงานสัมมนา

EFFECTIVE THERAPY FOR EYE AND KIDNEY by UNOVETGROUP

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้อง Ballroom AB ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น

UNOVET GROUP เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ แด่ ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องรับรองคณะฯ

UNOVET GROUP เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2558 แด่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

UNOVET GROUP เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2558 แด่คณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี รับมอบเงินจาก บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จำกัด จำนวน 20,000 บาท เนื่องในโอกาสที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี คณะฯ เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการทาง สัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องรับรอง คณะฯ

สัมมนา เรื่อง Update on diagnosis and treatment of dermatophytosis
ณ รร.โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

มอบเงินสำหรับกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนับสนุนชุดตรวจสำหรับกิจกรรมออกค่ายของนิสิตจุฬาฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับสัตวแพทย์
” Fundamental of Orthopedic examination and principle in small animal fracture management “

สัมมนาสัญจร

In-House Training
อบรมวิชาการภายในบริษัท

VRVC