สุนัข : ให้ยา Dexamethasone ขนาด 0.25 – 1.0 มิลลิกรัมต่อตัว หรือให้ เดกซ่าการ์ด 0.08 – 0.3 มิลลิตรต่อตัว

DEXAGUARD

ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ อาจให้ยาซ้ำเป็นเวลา 3 – 5 วัน
หรือจนกระทั่งมีการตอบสนองต่อการรักษา
ใช้บรรเทาอาการปวด และอาการอักเสบ