ใช้สงบประสาท (sedation) สำหรับโค ม้า สุนัข และแมว

Attane