1. จัดการนิ่วในสุนัขและแมวอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ (How to manage urolithiasis effectively in dogs and cats)
2. จัดการภาวะไตวายในสุนัขและแมวอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ (How to manage chronic renal failure effectively in dogs and cats)