สุนัข : รักษาอาการอักเสบและอาการปวด หลังการผ่าตัด

แมว : ช่วยในการรักษาการอักเสบในโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นโดยร่วมกับการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ

TOLFENAMAX
สุนัข : ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง