ใช้สงบประสาท (sedation) สำหรับโค ม้า สุนัข และแมว

Xylinguard

Xylinguard

สุนัข : 0.5-1.0 mg/10 kg เข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง
        : 0.35-0.5 mg/10 kg เข้าทางหลอดเลือดดำ

แมว : 0.125-0.5 mg/5 kg เข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง