สวัสดีปีใหม่ ต้อนรับเข้าสู่ปีจอ 2561 ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบรรดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนา มีสุขภาพพลามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป เพื่อจะได้เริ่มต้นชีวิตในปีใหม่นี้ด้วยความราบรื่น ปราศจากอุปสรรคใดๆ ทั้งปวง

          ในปีที่ผ่านมา ทุกท่านคงได้ทราบถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของโลกและภัยธรรมชาติจากความแห้งแล้งและอุทกภัย ที่ได้ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยภาพรวม ทำให้หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน หลายประเทศในกลุ่มยุโรป ต้องปรับตัวกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการชะลอการลงทุน การเพิ่มการบริโภคเองภายในประเทศ ทำให้ภาพการนำเข้าชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกที่มาจากกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย ทำให้เอเชียเองก็ไม่สามารถส่งสินค้าออกได้ตามเป้าหมาย ในทางกลับกัน บางประเทศการส่งออกกลับมีอัตตราติดลบ เป็นเหตุให้บรรยากาศในประเทศต่างๆ ดูซึมๆ และไม่คึกคักเลย

          ส่วนในปีนี้ ผมเองในฐานะเจ้าของกิจการหนึ่งเช่นเดียวกับทุกท่าน คงต้องประเมินแผนงานต่างๆ ว่าจะมีทิศทางอย่างไรจะได้เลือกลงทุนให้ถูกจังหวะและเวลา แต่ผมว่าปี 2559 นี้น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยนโยบายรัฐบาลเองและการฟื้นตัวและปรับตัวของประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงมองว่าจากนี้ไปกิจการจะอยู่ได้อย่างไม่อึดอัดมากนัก ทุกท่านคงต้องมองถึงการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะนำมาซึ่งผลกำไรที่สามารถทำให้องค์กรนั้นยังคงขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอให้ทุกท่านโชคดี แล้วพบกันในฉบับหน้า

น.สพ.ประชา  จินตสุนทรอุไร