FLORGUT

ใช้เสริมการรักษาโรคระบบทางเดินอาหารชนิดเรื้อรัง(IBD) ปรับสมดุลของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในทางเดินอาหาร เมื่อต้องใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ ช่วยให้ทางเดินอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในลูกสัตว์และสัตว์ที่มีอายุมาก ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

น้ำหนักน้อยกว่า 5 หรือ 10 กก. ให้กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
น้ำหนักมากกว่า 5 หรือ 10 กก. ให้กินครั้งละ 2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง