ในสุนัขและแมว (extra-label use) ในการรักษาColitis, Interstinal bacteria, Soft tissue infection, Pneumonia (mycoplasma)

TARLOSIN INJECTION
สุนัขและแมว ให้ยา Tylosin ขนาด 8 - 11 มิลลกรัม/กิโลกรัม
ทุก 12 ชั่วโมง โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ