แมว : รักษาฝีและแผลติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus spp. และ Streptococcus spp. ที่ไวต่อยานี้

สุนัข : รักษาฝีและแผลติดเชื้อ และการติดเชื้อในช่องปากและฟัน ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum และ Clostridium perfringens ที่ไวต่อยานี้
ใช้รักษาร่วมกับการทำทันตกรรมหรือผ่าตัดเนื้อเยื่อรอบฟัน (periodontal) โดยช่วยรักษาการติดเชื้อที่เหงือกและเนื้อเยื่อรอบฟัน
รักษากระดูกและไขกระดูกอักเสบ (osteomyelitis)

clindaguard 2.5% solution

แมว : รักษาฝีและแผลติดเชื้อ 0.25 ซีซี/กิโลกรัม ทุกๆ 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 7-10 วัน

สุนัข : รักษาฝีและแผลติดเชื้อ, การติดเชื้อในช่องปากและฟัน 0.25 ซีซี/กิโลกรัม ทุกๆ 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 7-10 วัน

รักษากระดูกและ ไขกระดูกอักเสบ 0.5 ซีซี/กิโลกรัม ทุกๆ 12 ชั่วโมง อย่างน้อย 28 วัน