รักษาเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบระยะเฉียบพลันในโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติแบบเรื้อรัง (Chronic locomotor disease) ในสุนัข

Tolfevet table 60 mg
ขนาด 4 มิลลิกรั/กิโลกรัม ต่อวัน
รักษาอาการอักเสบ และ/หรือ เป็นแหล่งกลูโคคอร์ติคอยด์ในสุนัข