ใช้รักษาโรคติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน (ผิวหนังบริเวณรอยพับย่น [skinfold pyoderma] ที่อักเสบเป็นหนอง, แผลพุพอง, รูขุมขนอักเสบ, ฝี, ผิวหนังอักเสบ) โรคติดเชื่อทางเดินปัสสาวะและโรคติดเชื่อทางเดินหายใจ ที่มีสาเหตุมาจากเชื่อจุลชีพที่ไวต่อยานี้ในสุนัข
ขนาดยาที่แนะนำเริ่มต้น 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละครั้ง

MARBOVET-20
ให้สุนัขกินครั้งละ 1 เม็ด ต่อน้ำหนักตัว 10 กิโลกรัม วันละ 1 ครั้ง
MARBOVET-80
ให้สุนัขกินครั้งละ 1 เม็ด ต่อน้ำหนักตัว 40 กิโลกรัม วันละ 1 ครั้ง