สุนัข : ใช้ยา Ketoprofen ขนาด 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือใช้ Keprofen = 0.2 ซีซี/10กิโลกรัม

KEPROFEN 10%

ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ/กล้ามเนื้อ/ใต้ผิวหนัง