ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดและการอักเสบที่เกิดจากกระดูกและข้อต่ออักเสบ(osteoarthritis)
ควบคุมอาการปวดภายหลังกาตผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนและศัลยกรรมกระดูกในสุนัข

Carprovet 25 mg
สุนัขกินขนาด 4.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน หรือ
แบ่งขนาดยาเป็น 2.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วันละ 2 ครั้ง
Carprovet 75 mg
กรณีใช้ยาควบคุมอาการปวดภายหลังการผ่าตัด
ให้สุนัขกินก่อนผ่าตัดประมาณ 2 ชั่วโมง