สุนัข : ใช้ควบคุมอาการปวดและอักเสบภายหลังการผ่าตัด (post-operative pain and inflammation) สำหรับการผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อน รวมทั้งการผ่าตัดตา และศัลยกรรมกระดูก

แมว : ควบคุมอาการปวดภายหลังการผ่าตัด (post-operative pain)

Carprovet 5%
4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม