Pure Albumin (ทั้งชนิดเม็ดและชนิดผง)

อาหารเสริมโปรตีนสำหรับสัตว์เลี้ยง โปรตีนสูง 85% ไขมัน 0%, สัตว์ป่วยไตรั่ว บวมน้ำ, สัตว์ป่วยโรคตับ, สัตว์ป่วยที่มีระดับ Albumin ในเลือดต่ำ, สัตว์ป่วยโรคมะเร็ง, สัตว์ชรา, สัตว์ที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ

2-3 เม็ด/10 kg/วัน  ผสมกับอาหารเปียก 2 ช้อนชา/10 kg/วัน