เดือนมิถุนายน 2565

ร่วมฉลองวันเกิดด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ สงวนสิทธิ์เฉพาะเดือนเกิดเท่านั้น
ยอดสั่งซื้อรวมไม่เกิน 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิเศษภายในเดือนมิถุนายน 2565 เท่านั้น