“กัญชาก้าวหน้ารุกชิงธุรกิจสัตว์เลี้ยง พืชสมุนไพรอนาคตไกลสู่ตลาดโลก”
วันนี้อังคารที่ 20 ธันวาคม 65 (13.00-15.00 น.) ออนไลน์เท่านั้น
หัวข้อสัมมนาฯ
(1) ความรู้พื้นฐานและกฎหมายกัญชากับสัตว์เลี้ยง โดย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(2) ทิศทางการตลาดกัญชาสู่ธุรกิจสัตว์เลี้ยง โดย คุณนพนารี พัวรัตนอรุณกร กรรมการบริหาร บ.เพ็ท เพทรอน จก.
(3) การใช้กัญชาในสัตว์เลี้ยง (ถาม-ตอบ) โดย รศ.ดร.สพ.ญ.ศุภร ฟุ้งลัดดา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และน.สพ.ประชา จินตสุนทรอุไร ประธานกรรมการบริหาร เครือยูโนเวท กรุ๊ป
(4) Panel Discussion เรื่องการใช้กัญชาในสัตว์เลี้ยง
❤️จัดโดย บริษัท เพ็ท เพทรอน ร่วมกับ เครือ ยูโนเวท กรุ๊ป
unovetpetcare@gmail.com


📣ขอเชิญสัตวแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “ รู้ลึก รู้จริง Nutrition Management in Surgery patients “ วิทยากรโดย
👤ผศ. น.สพ. ดร. อรรถวิทย์ โกวิทวที อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
👤น.สพ. ถิรวัฒน์ สุมาลัย ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงคราม หมอตุ๊ สมุทรสงคราม

📌 วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 14:00 – 16:00 น.
( จัดทาง Zoom Webinar ผู้เข้าร่วมสัมนา online จะได้รับหน่วยกิต CE)

Vetprima
Unovet Petcare
#วิชาการสัตวแพทย์ออนไลน์