วิทยากร โดย ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 29 มีนาคม 2566

– จัดการนิ่วในสุนัขและแมวอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

– จัดการภาวะไตวายในสุนัขและแมวอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ